Klik die Robot

Deze mini-robot kun je al vrij snel namaken. Je kunt m laten bewegen. Geluiden maken. Reageren op de muis. Het is de bedoeling dat je snel leuke projectjes leert maken. Als het jou lukt om zelf ook leuke sketches te bouwen, is dat lastige programmeren eigenlijk niet lastig maar leuk.

P5JS is een bibliotheek voor Javascript. Door P5JS ga je snel van start. Doordat het Javascript is, heb je gewooon volop tools bij de hand als er eens iets lastigs nodig is. Je kunt al het werk doen in de browser, bijvoorbeeld in de editor van p5js.org Verder heb je eigenlijk niks nodig.

P5JS.nl is een lesmethode voor Havo/VWO. Op termijn zal deze voldoen aan de examenkwalificaties van het SLO. Dat betekent dat deze ook voor jouw docent bruikbaar zal zijn in de les. Op dit moment staat p5js.nl nog volop in de steigers. Aan het einde van dit schooljaar hebben de eerste groepen de hele methode doorlopen. Bam!