In deze unit gaan we beweging maken door variabelen op te hogen, door transformaties en ook met sinus/cosinus functies. We bouwen weer voort op de kennis uit de eerste 3 units.

Het Final Project geeft veel vrijheid en vraagt studenten om te laten zien wat ze in deze unit en in de voorgaande units geleerd is.