Teken deze vormen ongeveer na met de volgende codes. Probeer uit hoe ze werken. Maak:

 • een driehoek
 • een ster
 • een veelhoek (zie onder)
 • een boog (arc)
text(mouseX + ", " + mouseY, 20, 20) 
triange(x1,y1,x2,y2,x3,y3) // hoekpunten (x1,y1),(x2,y2),x3,y3)
arc(50, 55, 60, 60, HALF_PI, PI);  // 0 of QUARTER_PI of HALF_PI of PI 

Veelhoeken

noFill();
beginShape();   // begin vorm
vertex(30, 20);  // elk hoekpunt 1 voor 1
vertex(85, 20);  //
vertex(20, 85);  //
endShape();