Maak een stoplicht met de kleuren Rood, Groen en Oranje. Laat de positie van de muis zorgen voor de kleur van het stoplicht. Het gaat alleen om 1 verkeerslicht en niet om een heel kruispunt van samenwerkende verkeerslichten.

Als “ontwerp” van de interne werking teken je een Finite State Machine / State Transition Diagram. Voorbeeld. Je gebruikt de statussen (ovaal) en de overgangen (pijl).

a. Teken STD van een stoplicht

  • 3 toestanden Rood, Groen, Oranje
  • 3 transities (pijlen) tussen de toestanden

Je kunt evt het STD tekenen met draw.io, kies de optie State Machine. PNG plaatje kun je maken en uploaden naar je replit. Zet je diagram dus ergens in je sketch.

b. De code van het stoplicht

Zorg ervoor dat het stoplicht van kleur verspringt maar alleen volgens de toegestane volgorde. Dat doe je door een variabele te gebruiken voor ‘gewenste toestand’ en ‘huidige toestand’ en als je dan van de ene naar de andere mag, dat moet je dus met if( ) checken.

c. Welke codes zijn correct?

Stel nu dat onze transities een letter hadden, dus oranje->rood noemen we R, enzovoort. Ga dan van de volgende lettercombinaties na of die bij deze Automaat horen of niet. Ofwel: kun je deze combinaties krijgen als geldige oplossing voor deze machine?

  • RRRGGOOOR
  • OOOGGRRRR

Zet je antwoorden als /* comment */ in de code van je sketch.