Wat is nu het verschil tussen de functie mousePressed() en de systeem variabele mouseIsPressed? In welk geval gebruik je welke? Daarover gaat deze les.

function setup() { 
 createCanvas(400, 400);
} 

function draw() { 
 //only happens when the mouse is held down, but happens
 //continuously
 if (mouseIsPressed) {
  let x = random(width);
  let y = random(height);
  ellipse(x,y,16,16);
  console.log("mouseIsPressed variable " + x.toString())
 }
}

function mousePressed() {
 //only happens when you click the mouse completely
 let r = random(255);
 background(r,0,0);
   console.log("mousePressed function " +     r.toString()) 

 }

Opdracht: maak en vergelijk 2 knoppen

Maak 2 buttons met de collide2d library. De ene lees je uit met mousePressed() en de ander met mouseIsPressed. Wissel kleuren en log.