In de vorige opdracht Maak een Paddle om mee te spelen heb je een linker- en een rechter-paddle gebouwd. Nu gaan we die als class maken. Let op: je krijgt weinig hulpen, want opzoeken is beter dan voorkauwen.

  • maak een class Paddle
  • maak een constructor en geef de parameters mee die je als variabelen hebt gebruikt in de vorige opgave.
  • maak voor elke functie uit de vorige opdracht nu een method – hetzelfde maar dan binnen de class
  • denk om het keyword this