Random()

De functie random(10,100) levert een willekeurige waarde op, ergens tussen 10 en 100. Wil je dat deze naar een heel getal afrondt, gebruik dan int() om de random waarde om te zetten in een integer.

Log wat er gebeurt

Om te zien wat er gebeurt in je sketch gebruik je console.log()

let x;
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
  x = random(0,400);
}

function draw() {
  console.log(x)
}

Opdracht Random Ellipsen

Op een canvas van 400x400, teken een ellipse van minstens 100 en maximaal 300 hoog en breed. Niet alleen cirkels. En plaats het midden van de cirkel ergens tussen 100 < x < 300 en 100 < y < 300.