Hoe gebruiken we herhaling in abstracte kunst?

Probeer eens wat deze code doet?

function setup() {
	createCanvas(600, 120);
}

function draw() {
	background(180);
	ellipse(100, 60, 40, 40);
	ellipse(200, 60, 40, 40);
	ellipse(300, 60, 40, 40);
	ellipse(400, 60, 40, 40);
	ellipse(500, 60, 40, 40);
}

Opdracht 1. Zet de ellipsen uit elkaar

Teken de ellipsen uit het voorbeeld zo dat ze 50 pixels uit elkaar staan.

Nogal een hoop werk hè. Daar heb je nou een computer voor. Een goede programmeur is lui, dus we gaan dit programmeren en niet met de hand telkens aanpassen.

Het herhalings-patroon

 • We willen links beginnen, waar x = 100.
 • Elke volgende gaat 100 verder naar rechts
 • verder naar rechts dan de breedte van het canvas, width, is stoppen

De While Loop in dit voorbeeld

function setup( ){
 createCanvas(600,120);
}

function draw( ){
 background(180);
 var x = 100;// variabele declareren en initialiseren

 while(x < width){    // zolang x kleiner is dan het canvas
  ellipse(x,60,40,40);  // teken een ellipse met op (x,..)
  x=x+100;       // x ophogen met 100 
 }

}

Video Tutorial While en For Loops

Opdracht 2 While Loops

Maak een while loop die:

 • Op een vaste X-positie 1 ellipse maakt.
 • En dan nog 9 ellipsen er recht onder.
 • Je mag de functie ellipse() maximaal 1 x intypen. Dus pak je de while loop.