In de opdracht Eenvoudige Functies heb je je eigen robot gemaakt met functies. Bijv. voor de ogen of de oren. Maak nu een class voor hetgeen eerst een functie was binnen de robot.

Door het gebruik van het keywoord new kun je deze ogen toekennen aan een variabele, zodat je die weer kunt gebruiken in verdere code.

  • maak minstens 1 class voor ogen of oren of whatever dat je had bij die opdracht.
  • geef de positie x en y van het oog als properties
  • in de constructor zet je m op de juiste plek neer.