Veruit het belangrijkste statement (commando) in het programmeren is de if-then. Die heb je echt heel vaak nodig. Een conditional statement – een voorwaardelijk commando wordt het genoemd. Check eerst de vid.

Opdracht Levensweg

Bedenk welke vormen van inkomen er zijn grofweg gebaseerd op de leeftijd: zakgeld, bijbaantje, studiefinanciering, salaris en pensioen. Bedenk voor elke vorm van inkomen een mogelijke leeftijdsgrens.

Nu gaan we de code maken die dit bestuurt. Maak deze codes af. NB:

  • && is AND
  • || is OR
  • < is kleiner dan
  • > is groter dan
  • ! is NOT (! age<100)

Gebruik deze voorbeeld code 5x om alle mogelijkheden in te programmeren. Voor elke age tussen 5 en 100 moet er een waarde voor source worden gegeven. Die age, daar smokkelen we mee, want die zetten we in de code alsof die dan kan variëren. Maar dat doet ie niet.

let age  // probeer het script een paar keer met een andere age, hier aanpassen.
let source 
function setup () {
  age = 12;
  source ="";
}
function draw () {
// hier komt het
if ( age > .... && age < ....) { 
    source = "zakgeld";
}
console.log(source)
}